Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centras ir Vaikų linija suvienijo jėgas

Nuo 2010 m. sausio mėnesio prie Kauno Dainavos Jaunimo centro veiklos prisijungė psichologinę pagalbą telefonu teikianti Vaikų linija. Vaikų ir jaunimo gerove besirūpinančios, tačiau ilgą laiką atskirai veikusios organizacijos ilgiau nei pusmečiui suvienijo jėgas, siekdamos suteikti vaikams ir jaunuoliams profesionalią pagalbą.

Psichologinė pagalba reikalinga tūkstančiams vaikų ir jaunuolių

Jaunimo centro ir Vaikų linijos bendradarbiavimą paskatino akivaizdus psichologinės pagalbos poreikis. Vienintelis Kauno mieste tokio pobūdžio centras per pusmetį suteikė apie 3000 individualių konsultacijų, o psichologinę pagalbą telefonu teikianti Vaikų linijos tarnyba kasmet atsiliepia į beveik 70 tūkst. skambučių.

„Siekiame, kad tiek telefonu, tiek tiesiogiai pagalbos besikreipiantys vaikai ir paaugliai gautų profesionaliai paruoštų ir apmokytų specialistų pagalbą. Dažniausiai kreipiamasi, kai emocijos yra sukilusios ir sunkiai valdomos, kartais net nebematoma prasmės gyventi. Tikimės, kad paprojekčio specialistų apmokyti konsultantai galės ne tik suvaldyti kritines besikreipiančiųjų situacijas, teikti efektyvią pagalbą, bet ir gebėti atpažinti ar įveikti savo kaip profesionalų „perdegimo“ pavojų“ - pasakojo Dainavos Jaunimo centro ir paprojekčio vadovė Vytautė Užaitė.

Užsiėmimai Dainavos Jaunimo centre, iš kairės: Jaunimo centro socialinė darbuotoja Laura Vaškevičiūtė, supervizorė Severina Vėlyvytė, Jaunimo centro psichologė Vaikų linijos vadovė ir paprojekčio mokančioji psichologė Asta Blandė, supevizorė Gintė Jaseliūnaitė, Jaunimo centro socialinė darbuotoja Dovilė Jankūnaitė.

Profesionali pagalba

„Vaikai ir jaunuoliai į psichologinės ir socialinės pagalbos tarnybas kreipiasi dėl įvairių kasdienių rūpesčių. Dažniausiai įvardijamos problemos yra sunkumai bendraujant su bendraamžiais, konfliktiniai santykiai su tėvais, patyčios, emocinė ar fizinė prievarta“ – pasakojo Jaunimo centro ir paprojekčio socialinė darbuotoja Laura Vaškevičiūtė.

Siekiant teikti kokybišką pagalbą, reikia turėti didelį žinių ir įgūdžių „bagažą“. Paprojekčio tikslas – telefoninės pagalbos supervizorių ir Jaunimo centro socialinių darbuotojų gebėjimų stiprinimas, teikiant profesionalių psichologų rekomendacijas ir konsultacijas, aptariant ir analizuojant konkrečių atvejų kontekste kylančius sunkumus, ieškant optimaliausių sprendimų, renkantis tinkamiausius konsultavimo metodus.

„Siekiant tinkamai atlikti savo profesines funkcijas, paprojekčio supervizoriai ugdo savo gebėjimus ir įgūdžius dirbdami su savanoriais, socialiniai darbuotojai – su besikreipiančiais klientais. Mokančioji psichologė stebi, teikia konsultacijas bei užtikrina sklandų įgytų įgūdžių pritaikymą“ - pasakojo paprojekčio supervizorė Gintė Jaseliūnaitė ir socialinė darbuotoja L. Vaškevičiūtė.

„Konsultacijos su savanoriais vyksta keliomis kryptimis: teikiamas atgalinis ryšys apie savanorio konsultacijų kokybę, analizuojamos sunkesnes situacijos, ieškomi nauji problemų sprendimo būdai. Taip pat teikiamos konsultacijos ilgą laiką nebudėjusiems savanoriams, siekiant užtikrinti tinkamą konsultavimo kokybę“ - kalbėjo paprojektyje davyvaujanti supervizorė Severina Vėlyvytė.

Naujos problemų sprendimo galimybės

„Kauno Dainavos Jaunimo centre sutelktos kompleksinės paslaugos paaugliams ir jaunimui, kurios orientuotos į psichologinę, socialinę pagalbą, sveikatos stiprinimą bei prevencines sveikatos paslaugas. Besikreipiantiems paaugliams ir jaunuoliams suteikiamos nemokamos specialistų konsultacijos. Pagalbos tęstinumą užtikrina naktimis ir savaitgaliais dirbanti, nemokamą anoniminę psichologinę pagalbą telefonu teikianti Jaunimo centro partnerė Vaikų linija (8 800 11111)“ - teigė Jaunimo centro ir paprojekčio vadovė Vytautė Užaitė.

„Įpusėjus paprojekčio įgyvendinimo laikotarpiui profesionalus darbas su apmokomais specialistais jau padėjo atrasti naujų problemų sprendimo būdų: pasikeitė atvejų analizės kryptys bei tikslai, pagerėjo savanorių savijauta po budėjimų, specialistams suteikiamas taip reikiamas atgalinis ryšys“ - teigė Jaunimo centro ir paprojekčio mokančioji psichologė, Kauno Vaikų linijos vadovė Asta Blandė.

Paprojektį „Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Vaikų linijos specialistų gebėjimų stiprinimas“ planuojama įgyvendinti iki 2010 m. rugsėjo 30 d. Paprojekčio įgyvendinimui skirtas beveik 80 tūkst. litų finansavimas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinį mechanizmą.

projektas jc logo

Paprojektis "Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro ir Vaikų linijos specialistų gebėjimų stiprinimas" finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą

   
© 2010 Jaunimo centras