Dainavos Jaunimo centras

Vaikų, paauglių gyvenimo kokybės pagerinimo galimybės

Paaugliu programaVaikų ir paauglių gyvenimo kokybė – tai nematerialūs poreikiai (tarpusavio santykiai, ryšys su aplinka, tapatumo ieškojimas), jų suvokimas bei tenkinimas. Gyvenimo kokybės trukdžiais tampa tokie sunkumai, kaip neigiami jausmai, nemalonūs patyrimai, problemiški santykiai su tėvais (globėjais), mokytojais, bendraamžiais, artimųjų emigracija ir pan. Jie gali kelti riziką atsirasti depresijai, priklausomybėms, bandymams nusižudyti bei kitoms psichikos sveikatos problemoms.

Norint pagerinti jaunuolių gyvenimo kokybę, reikia padėti jiems suprasti savo norus bei galimybes, į tai įtraukiant jų tėvus (globėjus), mokyklos bendruomenę, šviečiant visuomenę. Kauno mieste vykdoma „Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo" programa yra viena iš jaunuolių gyvenimo kokybės gerinimo galimybių. Programos specialistai mokyklose ves diskusinio pobūdžio seminarus, VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centre (Pramonės pr. 31, tel.: (8 37) 45 28 85) teiks individualias ir šeimos konsultacijas bei vykdys kitas veiklas (infoautobusiukai, pagalbos telefonu linija, akcija „Klasė be patyčių", renginiai) moksleiviams, mokytojams, tėvams (globėjams). Tikimasi, kad šios priemonės padės gerinti vaikų, paauglių gyvenimo kokybę.

„Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo" programą, finansuojamą Kauno miesto savivaldybės administracijos, VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centras vykdys iki šių metų gruodžio mėnesio pabaigos.

 

   
© 2010 Jaunimo centras