Dainavos Jaunimo centras

Nauji Jaunimo centro partneriai

LusiukaiKovo 24 d. buvo pasirašyta Dainavos Jaunimo centro ir VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartį pasirašė mokyklos įkūrėjas generolas Sergejus Madalovas ir Kauno Dainavos poliklinikos direktorius Giedrius Andziukevičius.

Dainavos Jaunimo centro ir Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos bendradarbiavimo tikslais numatyti saugios, draugiškos, tolerantiškos aplinkos kūrimas bei psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams iškilus sunkumams.

Numatyta abipusė informacijos sklaida tarp sutarties šalių, t.y. keistis informacija apie centro ir mokyklos vykdomas veiklas tarp vaikų ir jaunimo. Planuojama vykdyti bendras projektines ir švietėjiškas veiklas, kviesti ir skatinti dalyvauti organizuojamuose renginiuose, stovyklose.

Susitikimo metu buvo taip pat buvo aptartos būsimos bendros veiklos gairės. Sutarties pasirašyme dalyvavę Dainavos Jaunimo centro vadovė Vyautė Užaitė bei Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos direktorius Viktoras Daunys vienbalsiai sutarė, jog pasirašyta bendradarbiavimo sutartis leis suvienyti jėgas ir koordinuojant abiejų įstaigų veiklas siekti pagrindinio tikslo - vaikų ir jaunimo gerovės.

 

   
© 2010 Jaunimo centras